Wat is Dirk Jan zijn visie op het onderwijs.

Je hebt altijd een keuze, kinderen zijn niet dom. Het is belangrijk om verder kijken dan alleen het kind, de groep of de school. Het is meer dan alleen lesgeven, je bouwt verder aan de toekomst van een kind, dat is iets heel moois. Dat is ook wat ik de kinderen meegeef, alle vakken zijn van belang, maar je hebt wel een keuze. Als ik ergens niet goed in ben, kan ik daar iets mee, kinderen dus ook. Dat geldt ook voor leerkrachten onderling. Het versterken van wat je kan is van belang. Je moet niet insteken op de mindere kanten, dat zorgt voor frustratie en stress, kijk naar de sterke kanten van het kind, ga daar mee aan de slag. Ontwikkel de talenten, stop daar de energie in, leg daar de focus op. Kinderen zullen zich meer op hun gemak voelen, zelfvertrouwen krijgen en succeservaringen opdoen. Dat biedt een goede basis om ook de mindere vakken te benaderen, te bespreken en aan te pakken. Een kind moet niet denken ‘ik ben minder, want ik kan niet spellen’, maar ‘ik ben heel creatief en moet extra mijn best doen bij spelling.’ Je hebt altijd de mogelijkheid om iets te gaan leren, om jezelf op een gebied te ontwikkelen. Dat is een keuze die je hebt, daarbij moet de leerkracht een kind coachen. In de bovenbouw is het benadrukken van de kwaliteiten noodzakelijk. Kinderen moeten in het voortgezet onderwijs zelf hun keuzes maken, zet daar al op in tijdens de basisschool.

Wat wil Dirk Jan als ambassadeur van alle leerkrachten binnen SWV de Eem

Er zijn zoveel praktische tips te vinden bij collega’s en op internet dat het voordeel van veel gelijk een nadeel is. Er is niet een online punt waar je snel en makkelijk iets kunt zoeken en vinden. Daarom wil ik graag samen met Marieke regelmatig informatie op de website zetten waar tips en tools te vinden zijn, waar elke leerkracht wat aan heeft. Op die manier ontstaat er een grote databank met handigheidjes waar iedereen wat aan heeft. Omdat Marieke en ik daarin beide onze eigen talenten hebben, allebei op een andere school zitten en ook nog een andere groep kunnen we deze kennis ook gebruiken en delen met elkaar. We zijn daarbij natuurlijk ook op zoek naar de ervaringen, tips en tools van collega’s. De oproep is dus: geef het door dan kan het opgenomen worden in de database. Vanaf nu ga ik informatie twitteren via SWV de Eem (@swvdeeem) en www.facebook.com/swvdeeem. Ook ga ik een blog schrijven die terug te lezen is in de SWV de Eem nieuwsbrief voor leerkrachten en op www.swvdeeem.nl.

Dirk Jan, maakt de volgende zinnen af.

 • Ik heb gekozen voor dit vak, omdat ik op tv de reclame ‘Leerkracht, elke dag anders!’ zag
  en dacht: ‘dat wil ik ook!’.
 • Ik ben als leerkracht pas echt tevreden als iedereen zich gewaardeerd voelt in mijn klas,
  een eigen keuze heeft gemaakt en weet wat zijn/haar talent is.
 • Ik ben een leerkracht die altijd enthousiast is en er het beste van wil maken, die
  voorwaarden schept om goed te kunnen leren.
 • Ik ben bijzonder voor het team, omdat ik de enige man ben, ik altijd oplossingsgericht denk
  en mijn kwaliteiten probeer te delen.
 • Ik zou me als leerkracht graag willen specialiseren in het coachen van kinderen en
  collega’s.
 • Mijn meest positieve eigenschap als leerkracht met humor kan ik alles relativeren.
  De oud-leerlingen herinneren mij als de leerkracht die er voor gaat, kwaliteiten naar boven
  haalt, veiligheid biedt.
 • Mijn doel op langere termijn is om een inspirerende directeur te worden die mensen
  aanspoort om keuzes te maken in je werk/klas. Doe wat werkt! Stop met wat niet werkt! Deel
  je ervaringen en wees zelf een spons voor ervaringen van anderen.
 • Over een jaar bij de nieuwe verkiezingen van het jaar, word ik herinnerd als een
  leerkracht die weet wat hij wil en ervoor gezorgd heeft dat er een start is gemaakt met het
  delen van expertise van leerkrachten onderling.

Oordeel Jury Verkiezing Leerkracht van het Jaar SWV de Eem

Dirk Jan heeft de jury overtuigd door de wijze waarop hij met passie en kennis spreekt over kinderen en het vak onderwijs.

Dirk Jan gelooft erin dat ieder kind wil leren en niet opgeeft. Als leerkracht geeft hij ook niet op en zet daarbij zijn talenten optimaal in. Hij leert de kinderen dat ze altijd een keuze hebben. En hoe ze oplossingsgericht kunnen denken. Dit is tevens een belangrijke levensles, die hij zijn leerlingen meegeeft. Dirk Jan straalt een ongebreideld enthousiasme uit. Hij heeft het vermogen om zich te kunnen verplaatsen in kinderen. En hij staat voor wat hij zegt. Binnen de school en buitenschools is hij multi-inzetbaar en een belangrijke teamplayer. Voor de leerkrachten in deze regio zou hij willen, dat er meer van elkaar geleerd wordt en dat talenten gedeeld worden. Daar wil hij zich als leerkracht van het jaar en daarmee ambassadeur van alle leerkrachten in regio de Eem graag hard voor maken.

Top