Nieuwsbrief oktober 2017

Lees hier de laatste SWV de Eem nieuwsbrief

Terugblik: Inspiratieavond: Kinderen hebben nieuws!

Bekijk hier de foto's van de inspiratieavond van 4 oktober 2017

Wat is Passend Onderwijs?

Wat is Passend Onderwijs?

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool.

Lees meer over passend onderwijs

Arrangeren

De extra ondersteuning aan een kind bieden we in de vorm van ‘arrangementen’. ‘Arrangeren’ is dus het proces waarin school, ouders en het ondersteuningsteam samen tot het meest passende onderwijsaanbod voor jouw kind proberen te komen. Bij elk arrangement denkt SWV de Eem met ouders en school mee.

Bekijk onze arrangementen
Arrangeren
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband als school, ouders en deskundigen van SWV de Eem tot de conclusie komen dat een kind passend onderwijs nodig heeft op het speciaal (basis)onderwijs. Een TLV geeft een kind recht op zo’n plek.

Lees meer over de toelaatbaarheidsverklaring

Zorgplicht

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn bij aanmelding van een leerling binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod op de school van aanmelding, een andere reguliere of een speciale (basis)school in de regio te regelen.

Lees meer over zorgplicht
Zorgplicht

Wat houdt de zorgplicht van scholen in?

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn bij aanmelding van een leerling binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod op de school van aanmelding, een andere reguliere of een speciale (basis)school in de regio te regelen.

Wat is een samenwerkingsverband?

SWV is de afkorting voor Samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van totaal 32 samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. In totaal zijn er 131 scholen aangesloten bij SWV de Eem.

Hoe is de ondersteuning van mijn kind in het VO geregeld?

Gaat je kind volgend schooljaar naar het VO dan kan gerekend worden op een goede overdracht. De samenwerkingsverbanden PO en VO streven naar een goede afstemming tussen basis- en voortgezet onderwijs.

Lees verder

Kan mijn kind op het speciaal (basis)onderwijs blijven?

Zit je kind op het speciaal (basis)onderwijs dan verandert er zolang je kind niet van school wisselt niets.

Lees verder

Welke scholen zitten in het samenwerkingsverband SWV de Eem?

SWV de Eem is een vereniging van samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. Dit verband omvat 32 schoolbesturen, 131 scholen en circa 28.000 leerlingen. Bekijk de scholenkaart.

Lees verder

Wat wordt verstaan onder extra ondersteuning?

De basisondersteuning vormt het fundament voor goed onderwijs. Heeft jouw kind ondersteuning nodig dat de basisondersteuning overstijgt dan valt dit onder extra ondersteuning.

Lees verder

Wanneer meld ik mijn kind aan op school?

Ouders hebben de vrijheid de school te kiezen die het beste bij het kind en visie over opvoeding past. Deze vrijheid blijft, maar ouders moeten hun kind(eren) minimaal tien weken voordat het nieuwe schooljaar begint of voordat het kind vier wordt aanmelden op de school naar keuze.

Lees verder

Waar meld ik mijn kind aan met een auditieve beperking?

Kinderen met een auditieve beperking komen in aanmerking voor cluster 2 onderwijs. SWV de Eem werkt samen met de instelling Auris.

Lees verder

Wordt ondersteuning bij dyslexie vergoed?

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) – vergoede dyslexiezorg – valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Daarmee hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen om deze zorg te organiseren en te financieren.

Lees verder

Hoe komt mijn kind in aanmerking voor een SBO/SO school?

Plaatsing op een SBO/SO school gaat altijd via SWV de Eem. De basisschool meld jouw kind aan voor een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) voor SBO of SO.

Lees verder

Mijn kind is nieuw in de regio, maar had in zijn oude woonplaats al een TLV. Krijgt het die in regio de Eem dan ook?

Voor het speciaal onderwijs is van toepassing dat de TLV in heel Nederland geldig is.

Lees verder

Wat is het verschil tussen SBO en SO?

Als je als ouder te maken krijgt met een advies voor SBO en SO is het voor ouders lang niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen deze onderwijsvormen. Wij leggen het verschil voor jullie uit.

Lees verder

Wat doet het samenwerkingsverband?

SWV de Eem is een netwerkorganisatie waarin scholen en schoolbesturen samenwerken om hun expertise en middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool.

Lees verder

Hoe weet ik of een school geschikt is voor mijn kind?

Als ouder ken je je eigen kind het beste. Je hebt vast een voorkeur voor een school. De keuzevrijheid blijft bestaan, maar moet je nu wel tien weken, vooraf aan het nieuwe schooljaar of dat je kind vier wordt, je kind aanmelden bij een deelnemende school in regio de Eem.

Lees verder

Waar meld ik mijn kind met een visuele beperking aan?

Wanneer het vermoeden bestaat of bekend is dat je kind een visuele beperking heeft, kan je jouw kind aanmelden bij een voorziening voor cluster 1 onderwijs en ondersteuning.

Lees verder

Laatste nieuws

Afwezig

27 oktober 2017

Het team van SWV de Eem is van 28 oktober tot en met 6 november op studiereis naar Canada.

Wijziging dyslexie protocol

5 september 2017

Download hier de meest recente versie van het dyslexie protocol, met aanvullingen in de lijst van aanbieders.

Top