Wat is Passend Onderwijs?

Wat is Passend Onderwijs?

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool.

Lees meer over passend onderwijs
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband als school, ouders en deskundigen van SWV de Eem tot de conclusie komen dat een kind passend onderwijs nodig heeft op het speciaal (basis)onderwijs. Een TLV geeft een kind recht op zo’n plek.

Lees meer over de toelaatbaarheidsverklaring
Arrangeren

Arrangeren

De extra ondersteuning aan een kind bieden we in de vorm van ‘arrangementen’. ‘Arrangeren’ is dus het proces waarin school, ouders en het ondersteuningsteam samen tot het meest passende onderwijsaanbod voor jouw kind proberen te komen. Bij elk arrangement denkt SWV de Eem met ouders en school mee.

Bekijk onze arrangementen
Zorgplicht

Zorgplicht

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn bij aanmelding van een leerling binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod op de school van aanmelding, een andere reguliere of een speciale (basis)school in de regio te regelen.

Lees meer over zorgplicht

Wat is een samenwerkingsverband?

SWV is de afkorting voor Samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van totaal 24 samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. In totaal zijn er 126 scholen aangesloten bij SWV de Eem.

Wat kunnen scholen van de ondersteuningsspecialisten verwachten?

De onderwijsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor de school wanneer er sprake is van een ondersteuningsvraag die de basisondersteuning overstijgt. De onderwijsondersteuners vormen een schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband.

Welke scholen zitten in het samenwerkingsverband SWV de Eem?

SWV de Eem is een vereniging van samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. Dit verband omvat 24 schoolbesturen, 126 scholen, circa 26.000 leerlingen en 22 medewerkers (13 onderwijsondersteuners, 2 beleidsadviseurs, 3 mensen op het IPPOO, 3 secretariaat) en natuurlijk de directeur-bestuurder. Bekijk de scholenkaart.

Lees verder

Wat doet het samenwerkingsverband?

SWV de Eem is een netwerkorganisatie waarin scholen en schoolbesturen samenwerken om hun expertise en middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs.

Top