Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool.

Natuurlijk blijft het speciaal (basis)onderwijs bestaan, maar als passend onderwijs goed werkt, hoeven daar minder leerlingen naartoe. Een ander belangrijk doel van passend onderwijs is: zorgen dat er geen leerlingen meer thuiszitten!

Hoe weet ik of een school geschikt is voor mijn kind?

Als ouder ken je je eigen kind het beste. Je hebt vast een voorkeur voor een school. Als ouders heb je keuzevrijheid, maar moet je wel tien weken, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar of dat je kind vier wordt, je kind aanmelden bij een de school naar keuze.

Heeft jouw kind meer ondersteuning nodig door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoeften dan kan de schoolkeuze beperkter zijn. Vooraf aan de keuze kunnen ouders het ondersteuningsprofiel van de school raadplegen. Deze staat in de schoolgids of op de website van de school. In het ondersteuningsprofiel lees je wat een school kan bieden aan onderwijs en extra ondersteuning. Bij de keuze van de school is het vooral belangrijk dat ouders in gesprek gaan met de directie van de school. Geef aan wat je denkt dat jouw kind extra nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen om ook samen tot een passend onderwijsaanbod te komen.

Met vragen over de schoolondersteuningsprofielen van scholen kan je terecht bij het Informatiepunt Passend Onderwijs voor ouders.

Waar meld ik mijn kind aan met een auditieve beperking?

Kinderen met een auditieve beperking komen in aanmerking voor cluster 2 onderwijs. SWV de Eem werkt samen met de instelling Auris. Meer informatie over aanmelding rondom cluster 2 vind je op de website van Auris.

Waar meld ik mijn kind met een visuele beperking aan?

Wanneer het vermoeden bestaat of bekend is dat je kind een visuele beperking heeft, kan je jouw kind aanmelden bij een voorziening voor cluster 1 onderwijs en ondersteuning. Dit is Bartiméus, een landelijke instelling voor kinderen met een visuele beperking. Na aanmelding zal Bartiméus op basis van de landelijke toelatingscriteria beoordelen of je kind recht heeft op een arrangement.

Een passend arrangement kan zijn:

  • Ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school
  • Speciaal onderwijs bij een onderwijsinstelling voor kinderen met een visuele beperking
  • Een vorm van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs

Meer informatie over aanmeldingen rondom cluster 1 vind je op de website van Bartiméus.

Top