Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool.

Natuurlijk blijft het speciaal (basis)onderwijs bestaan, maar als passend onderwijs goed werkt, hoeven daar minder leerlingen naartoe. Een ander belangrijk doel van passend onderwijs is: zorgen dat er geen leerlingen meer thuiszitten!

Hoe weet ik of een school geschikt is voor mijn kind?

Als ouder ken je je eigen kind het beste. Je hebt vast een voorkeur voor een school. De keuzevrijheid blijft bestaan, maar moet je nu wel tien weken, vooraf aan het nieuwe schooljaar of dat je kind vier wordt, je kind aanmelden bij een deelnemende school in regio de Eem.

Lees verder

Waar meld ik mijn kind aan met een auditieve beperking?

Kinderen met een auditieve beperking komen in aanmerking voor cluster 2 onderwijs. SWV de Eem werkt samen met de instelling Auris.

Lees verder

Waar meld ik mijn kind met een visuele beperking aan?

Wanneer het vermoeden bestaat of bekend is dat je kind een visuele beperking heeft, kan je jouw kind aanmelden bij een voorziening voor cluster 1 onderwijs en ondersteuning.

Lees verder

Top