Leerlingen met hardnekkige rekenproblemen

Elke school heeft een aantal leerlingen met hardnekkige rekenproblemen. Het protocol ERWD geeft hulp bij het afstemmen van het rekenonderwijs op de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Op schoolniveau zijn duidelijke afspraken nodig over de begeleiding van deze leerlingen. In het kader van Passend onderwijs wordt verwacht dat ook deze leerlingen op de basisschool blijven. In deze cursus staat de vertaling van het protocol ERWD naar de onderwijspraktijk centraal. Praktische handreikingen voor het omgaan met deze leerlingen wordt aan jullie geboden. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen (afhankelijk van de input uit de vragenlijsten):

  • Hoe signaleer en diagnosticeer je ernstige rekenproblemen en dyscalculie?
  • Welke mogelijkheden heeft een school en leerkracht om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen met dyscalculie?
  • Hoe zorg je ervoor dat een leerling nog zoveel mogelijk met de groep mee kan doen.
  • Hoe zet je de leerroutes van de Passende Perspectieven in.
  • Adviezen bij de meest voorkomende rekenproblemen.

Van deelnemers verwachten we dat deze voldoende basiskennis hebben van de rekendidactiek en het reguliere curriculum en de daarbij behorende ontwikkelingslijnen.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de training Ernstige rekenproblemen en dyscalculie voor ib’ers.

Aanmelden
Top