Twee bijeenkomsten

In twee bijeenkomsten van elk een dagdeel brengen we gezamenlijk effectief en doelgericht kleuteronderwijs op hoofdlijnen in kaart. We doen dit aan de hand van de werkcyclus opbrengstgericht werken in 4D: Data, Duiden, Doelen en Doen. Op basis van een goede analyse van de resultaten (o.a. is de ontwikkeling van deze kleuters passend bij dat wat op hun leeftijd én bij het geboden onderwijsaanbod mag worden verwacht?). Hoe wordt een passend en uitdagend onderwijsaanbod samengesteld. We bespreken telkens jouw rol als intern begeleider in dit proces. Je krijgt handreikingen om zicht te krijgen op de wijze waarop jouw collega’s in groep 1-2 handen en voeten geven aan goed kleuteronderwijs. Tevens wordt helder op welke manier je hen hierbij kunt ondersteunen. Vandaag ervaren, morgen doen!

Voorafgaand aan de twee bijeenkomsten ontvang je een vragenlijst , gericht op jouw kennis en vaardigheden als intern begeleider in groep 1-2.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de training ib’er in groep 1-2, een vak apart?

Aanmelden
Top