Donderdag 29 oktober 2020
19.15 tot 21.15 uur
Onderwerp: Evaluatie

Fase 5 in de HGW cyclus en stap 4 in TOPdossier: Evalueren.

De impact van de ondersteuning evalueren, borgen van wat werkt en de doorgaande lijn bewaken.  Welke successen en welke knelpunten kun je delen? Op welke onderdelen zou je feedback willen, welke vragen wil je stellen. Voor veel van deze zaken is deze avond volop gelegenheid.

Deze avond zal begeleid worden door Noëlle Pameijer, school -en kinderpsycholoog bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unia.
Aanmelden kan hier

Donderdag 8 april 2021
19.15 tot 21.15 uur

Onderwerp: Metacognitie en zelfregulatie

Metacognitieve vaardigheden zijn aan te leren. Het aanleren van die vaardigheden kan tot gevolg hebben dat kinderen gemotiveerde, nieuwsgierige, meer autonome, zelfsturende leerlingen worden, die bewust kritisch denken. De leerkracht is mede verantwoordelijk voor het aanleren en veelvuldig oefenen van metacognitieve vaardigheden. De leerling zal, naarmate hij/zij meer vaardigheden geleerd heeft, meer vanuit zichzelf vragen moeten gaan stellen en kritisch gaan denken over het eigen leerproces. Leerlingen kunnen leren om gericht te beoordelen of ze bepaalde vaardigheden of kennis beheersen.

Deze avond zal begeleid worden door een medewerker van ‘Zien in de klas’.
Aanmelden kan hier

Top