Voorbereiden op het gesprek
De (voor-) school zal in het MDO aangeven waar vragen liggen in de extra ondersteuning van de leerling. Aan de ouder zal gevraagd worden om toe te lichten welke vragen en/of zorgen er spelen rondom je kind. Het is in het belang van het kind om alle informatie te delen, zodat de juiste ondersteuning kan worden ingezet. Het kan prettig en handig zijn om met iemand samen te komen, want 2 weten tenslotte meer dan 1.

Vrijstelling en Verzuim
SWV de Eem spant zich in om voor alle kinderen een passende onderwijsplek te zoeken.

Vrijstelling
Voor sommige leerlingen is onderwijs op school niet vanzelfsprekend, dan is er sprake van de mogelijkheid tot aanvragen van een vrijstelling. Klik hier

Verzuim
Sommige kinderen blijven voor korte of langere tijd thuis. Dit is voor de meeste kinderen geen wenselijke situatie. Meer weten over Verzuim? Klik hier.

*Arrangeren: Arrangeren is het matchen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte (van het kind in de totale leefomgeving) met een daarbij passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod waarbij tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden van de school van aanmelding om dit aanbod te realiseren.
Meisje voor schoolWil je meer weten of heb je vragen? Bel of mail naar: info@swvdeeem.nl

Informatie Punt voor Onderwijs Ouders
Klik hier

Top