Vier soorten arrangementen

  1. een intern arrangement: school kan zelf invulling geven aan het plan van aanpak.
  2. een intern arrangement met expertise: hierbij kan de school veel zelf, aangevuld met de inzet van een expert binnen de school.
  3. extern arrangement: hierbij komt iemand van buiten ín de klas ondersteunen, bijvoorbeeld een remedial teacher of een onderwijsassistent.
  4. een TLV-arrangement: SWV de Eem, school en ouders komen tot de conclusie dat een kind beter tot zijn recht komt op het speciaal (basis)onderwijs en het SWV geeft een TLV af.

Ondersteuningsroute

swv_ondersteuningsroute

Top