Ondersteuningsroute

swv_ondersteuningsroute

Wij helpen je verder

Ingrid Schutte
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Mireille van Iperen
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Femke Rienstra
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Eefje Lise
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Hilda Visser
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Augusta van Oene
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Mary Anema
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Juliette Bitter
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Connie Baan
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Margreet Visser
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91

Wat is de basisondersteuning in SWV de Eem?

SWV de Eem heeft eisen opgesteld waar de basisondersteuning op scholen aan moet voldoen. De komende tijd begeleidt SWV de Eem de scholen om de basisondersteuning op orde te krijgen.

Lees verder

Wat kunnen scholen van de onderwijsondersteuners verwachten?

De onderwijsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor de school wanneer er sprake is van een ondersteuningsvraag die de basisondersteuning overstijgt. De onderwijsondersteuners vormen een schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband.

Lees verder

Wanneer moet de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor een leerling maken?

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, is een ontwikkelingsperspectief (OPP) nodig.

Wordt ondersteuning bij dyslexie vergoed?

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) – vergoede dyslexiezorg – valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Daarmee hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen om deze zorg te organiseren en te financieren.

Lees verder

Top