Cluster 1 onderwijs voor kinderen met visuele beperking

Voor kinderen met een visuele beperking werkt SWV de Eem samen met Bartiméus. Dit is een landelijke instelling voor kinderen met een visuele beperking. Na aanmelding bij Bartiméus zal beoordeeld worden of het kind op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op een arrangement.

Meer informatie over aanmeldingen rondom cluster 1 vind je op de website van Bartimeus.

Cluster 2 onderwijs voor kinderen met auditieve beperking

Voor kinderen met een auditieve beperking en/of taal-spraak problematiek werkt SWV de Eem vanaf augustus samen met Auris. Er wordt nog gewerkt aan een heldere werkwijze rondom samenwerking met cluster 2 voorzieningen.

Meer informatie over aanmeldingen rondom cluster 2 vind je op de website van Auris.

Top