Wij helpen je verder

Ella van Ginneken
School Maatschappelijk Werk (IPPOO)
T. 033 760 11 91
Jannie Wouters
School Maatschappelijk Werk (IPPOO)
T. 033 760 11 91

Wanneer meld ik mijn kind aan op school?

Ouders hebben de vrijheid de school te kiezen die het beste bij het kind en visie over opvoeding past. Ouders moeten hun kind(eren) minimaal tien weken voordat het nieuwe schooljaar begint of voordat het kind vier wordt aanmelden op de school naar keuze.

Indien nodig informeer je de school over alle relevante zaken betreffende de zorg en ondersteuning voor je kind. De school gaat hierover met je in gesprek en bekijkt of en zo ja welke extra ondersteuning noodzakelijk is.

Na zes tot tien weken hoor je van de school van aanmelding of de school je kind kan aannemen. Zo niet moet zij een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs aanbieden. Dit valt onder de zorgplicht die vanaf 1 augustus 2014 is ingegaan op scholen.

Lees verder

Wat is zorgplicht?

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn bij aanmelding van een leerling binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod op de school van aanmelding, een andere reguliere of een speciale (basis)school in de regio te regelen.

Top