Gebiedsgericht werken met de onderwijsondersteuners

De scholen binnen SWV de Eem zijn verdeeld in zes gebieden. Iedere school in dit gebied heeft een vaste onderwijsondersteuner die helpt bij het organiseren van passend onderwijs.

Informatiepunt Passend Onderwijs voor ouders

SWV de Eem heeft speciaal het Informatiepunt Passend Onderwijs voor ouders opgericht voor al je vragen bij je zoektocht naar een geschikte school of extra ondersteuning voor jouw kind(eren) op school.

Samenwerking met ketenpartners

Om passend onderwijs mogelijk te maken staat samenwerking met ketenpartners hoog op de agenda. SWV de Eem werkt samen met het voortgezet onderwijs, voorzieningen voor speciaal onderwijs cluster 1 en 2, voorschoolse voorzieningen, jeugdzorg en gemeenten.

 • Dankzij snelle actie van het samenwerkingsverband en de medewerking van Boulevard 410 kon er voor een leerling uit Apeldoorn voor de vakantie nog een passende onderwijsplek gevonden worden.

  Reactie moeder: “Wat een fantastisch nieuws, onze dank is groot. Gisteren mocht onze dochter meedraaien in haar nieuwe klas en ze was na afloop helemaal enthousiast. Wat fijn om zo de zomervakantie in te gaan! Nogmaals dank!”

 • “Het verslag dat u over Pepijn heeft geschreven doet ons echt heel erg goed. De manier hoe u Pepijn beschrijft is zo positief. Dat geeft ons weer hoop voor de toekomst. Ook willen we u bedanken voor het vertrouwen om hem de extra hulp die hij krijgt en nodig heeft door te laten gaan tot de zomervakantie. Hopelijk heeft hij dan zo’n sprong qua leerstof gemaakt dat extra hulp niet meer nodig is.”

  Marije
  Moeder van Pepijn
 • “De OndersteuningsPlanRaad is goed vertegenwoordigd met leerkrachten en ouders met hun eigen expertise op gebied van extra ondersteuning voor het kind.”

  De OPR van SWV de Eem is gestart op 30 oktober 2013. Het vertegenwoordigt leerkrachten en ouders en heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

  Angelien Ruizendaal
  Voorzitter OPR
Top