Basisondersteuning

Bovenop de verplichte basiskwaliteit, opgelegd door de Schoolinspectie, wordt sinds 1 augustus 2014 een basisondersteuning vereist. Met deze basisondersteuning kunnen scholen voldoen aan de zorgplicht die met de invoering van passend onderwijs door de overheid wordt opgelegd. De samenwerkende schoolbesturen binnen SWV de Eem hebben met elkaar de criteria opgesteld waar de basisondersteuning op scholen aan moet voldoen. SWV de Eem monitort de basisondersteuning op de scholen.

Het niveau van basisondersteuning staat vermeld in het Ondersteuningsplan van SWV de Eem en wordt jaarlijks getoetst op de scholen met het invullen van het schoolondersteuningsprofiel.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school legt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Het SOP wordt op school vastgesteld en heeft instemming nodig van de MR en het schoolbestuur.

De school plaatst (een samenvatting van) het profiel in de schoolgids of op de website, zodat iedereen weet welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden.

Wat is een samenwerkingsverband?

SWV is de afkorting voor Samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van totaal 32 samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. In totaal zijn er 131 scholen aangesloten bij SWV de Eem.

Waar meld ik mijn kind aan met een auditieve beperking?

Kinderen met een auditieve beperking komen in aanmerking voor cluster 2 onderwijs. SWV de Eem werkt samen met de instelling Auris.

Lees verder

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool.

Lees verder

Hoe weet ik of een school geschikt is voor mijn kind?

Als ouder ken je je eigen kind het beste. Je hebt vast een voorkeur voor een school. De keuzevrijheid blijft bestaan, maar moet je nu wel tien weken, vooraf aan het nieuwe schooljaar of dat je kind vier wordt, je kind aanmelden bij een deelnemende school in regio de Eem.

Lees verder

Waar meld ik mijn kind met een visuele beperking aan?

Wanneer het vermoeden bestaat of bekend is dat je kind een visuele beperking heeft, kan je jouw kind aanmelden bij een voorziening voor cluster 1 onderwijs en ondersteuning.

Lees verder

Top