Basisondersteuning

Bovenop de verplichte basiskwaliteit, opgelegd door de Schoolinspectie, wordt sinds 1 augustus 2014 een basisondersteuning vereist. Met deze basisondersteuning kunnen scholen voldoen aan de zorgplicht die met de invoering van passend onderwijs door de overheid wordt opgelegd. De samenwerkende schoolbesturen binnen SWV de Eem hebben met elkaar de criteria opgesteld waar de basisondersteuning op scholen aan moet voldoen. SWV de Eem monitort de basisondersteuning op de scholen.

Het niveau van basisondersteuning staat vermeld in het Ondersteuningsplan van SWV de Eem en wordt jaarlijks getoetst op de scholen met het invullen van het schoolondersteuningsprofiel.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school legt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Het SOP wordt op school vastgesteld en heeft instemming nodig van de MR en het schoolbestuur.

De school plaatst (een samenvatting van) het profiel in de schoolgids of op de website, zodat iedereen weet welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden.

Top