Vier soorten arrangementen

  1. een intern arrangement: school kan zelf invulling geven aan het plan van aanpak.
  2. een intern arrangement met expertise: hierbij kan de school veel zelf, aangevuld met de inzet van een expert binnen de school.
  3. extern arrangement: hierbij komt iemand van buiten ín de klas ondersteunen, bijvoorbeeld een remedial teacher of een onderwijsassistent.
  4. een TLV-arrangement: SWV de Eem, school en ouders komen tot de conclusie dat een kind beter tot zijn recht komt op het speciaal (basis)onderwijs en het SWV geeft een TLV af.

 

Top