Wat is Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool.

Lees meer over passend onderwijs
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een TLV is een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband als school, ouders en deskundigen van SWV de Eem tot de conclusie komen dat een kind een plek nodig heeft op het speciaal (basis)onderwijs. Een TLV geeft een kind recht op zo’n plek.

Lees meer over de toelaatbaarheidsverklaring
Arrangeren

Arrangeren

De extra ondersteuning aan een kind bieden we in de vorm van ‘arrangementen’. ‘Arrangeren’ is dus het proces waarin school, ouders en het ondersteuningsteam samen tot het meest passende onderwijsaanbod voor jouw kind proberen te komen. Bij elk arrangement denkt SWV de Eem met ouders en school mee.

Lees meer over arrangeren
Zorgplicht

Zorgplicht

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn bij aanmelding van een leerling binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod op de school van aanmelding, een andere reguliere of een speciale (basis)school in de regio te regelen.

Lees meer over zorgplicht

Wij gebruiken Bouw! niet, maar een andere methode om op zorgniveau 3 ondersteuning te geven. Mag dat?

Hoe krijg ik een toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling?

De onderwijsondersteuner begeleidt de vraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door het multidisciplinair team van SWV de Eem.

Kan een leerling ook aangemeld worden als alleen sprake is van een ernstige achterstand op spelling en geen of enige achterstand op woordlezen?

Nee, er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen: kinderen moeten op drie opeenvolgende hoofdmeetmomenten voor woordlezen een V-(min)-score of E-score behalen (laagste 10% normgroep). Daarnaast kan ook sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar voor de criteria voor doorverwijzing naar vergoede zorg is een ernstig woordleesprobleem een noodzakelijke voorwaarde.

Wat is de basisondersteuning in SWV de Eem?

SWV de Eem begeleidt de scholen om de basisondersteuning op orde te krijgen.

Top