Nieuwsbrief oktober 2017

Lees hier de laatste SWV de Eem nieuwsbrief

Terugblik: Inspiratieavond: Kinderen hebben nieuws!

Bekijk hier de foto's van de inspiratieavond van 4 oktober 2017

Wat is Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool.

Lees meer over passend onderwijs

Arrangeren

De extra ondersteuning aan een kind bieden we in de vorm van ‘arrangementen’. ‘Arrangeren’ is dus het proces waarin school, ouders en het ondersteuningsteam samen tot het meest passende onderwijsaanbod voor jouw kind proberen te komen. Bij elk arrangement denkt SWV de Eem met ouders en school mee.

Lees meer over arrangeren
Arrangeren
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een TLV is een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband als school, ouders en deskundigen van SWV de Eem tot de conclusie komen dat een kind een plek nodig heeft op het speciaal (basis)onderwijs. Een TLV geeft een kind recht op zo’n plek.

Lees meer over de toelaatbaarheidsverklaring

Zorgplicht

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn bij aanmelding van een leerling binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod op de school van aanmelding, een andere reguliere of een speciale (basis)school in de regio te regelen.

Lees meer over zorgplicht
Zorgplicht

Wat kunnen scholen van de onderwijsondersteuners verwachten?

De onderwijsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor de school wanneer er sprake is van een ondersteuningsvraag die de basisondersteuning overstijgt. De onderwijsondersteuners vormen een schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband.

Lees verder

Wat is de basisondersteuning in SWV de Eem?

SWV de Eem heeft eisen opgesteld waar de basisondersteuning op scholen aan moet voldoen. De komende tijd begeleidt SWV de Eem de scholen om de basisondersteuning op orde te krijgen.

Lees verder

Moet een school nu alle kinderen aannemen die zich aanmelden?

Nee, dat hoeft niet. Na de aanmelding van een kind gaan ouders en school in gesprek over de mogelijkheden van het kind én van de school.

Moeten scholen alles kunnen in het basisonderwijs?

Nee zeker niet, maar er zijn situaties waarbij een kind met een handicap of specifieke onderwijsbehoeften uitstekend binnen de reguliere basisschool onderwijs kan volgen.

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Alle schoolbesturen stellen samen met leraren en schoolleiding in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden.

Lees verder

Wat houdt de zorgplicht van scholen in?

Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden.

Lees verder

Hoe krijg ik een toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling?

De onderwijsondersteuner begeleidt de vraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door het multidisciplinair team van SWV de Eem.

Wanneer moet de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor een leerling maken?

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, is een ontwikkelingsperspectief (OPP) nodig.

Wordt ondersteuning bij dyslexie vergoed?

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) – vergoede dyslexiezorg – valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Daarmee hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen om deze zorg te organiseren en te financieren.

Lees verder

Laatste nieuws

Nieuwsbrief Bouw! van Lexima met o.a. informatie over de nationale dyslexieconferentie 2018

16 november 2017

Lees hier de laatste uitgave van de nieuwsbrief Bouw!

Afwezig

27 oktober 2017

Het team van SWV de Eem is van 28 oktober tot en met 6 november op studiereis naar Canada.

Aankomende agendapunten
4 juni 2018

Directiekring 2017/2018 - #3

Maandag 4 juni 2018 zal de 3e en laatste directiekring van het schooljaar 2017/2018 plaatsvinden. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste informatie betreft de locatie.

Meer informatie
15 februari 2018

Directiekring 2017/2018 - #2

De tweede directiekring uit de reeks van 3 vindt plaats op 15 februari 2018. Houd ook 4 juni 2018 vrij in je agenda. Bekijk de onderwerpen hier.

Meer informatie
Top