‘Hersenen voor de toekomst’ 24 januari 2018

Een interactieve lezing door Margriet Sitskoorn; alleen aanmelden voor de wachtlijst is nog mogelijk

Nieuwsbrief december 2017

Lees hier de laatste SWV de Eem nieuwsbrief

Let op! Tijd gewijzigd voor Directiekring 15 februari 2018

De Directiekring start om 13:00 i.p.v. 14:00 uur

Wat is Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool.

Lees meer over passend onderwijs

Arrangeren

De extra ondersteuning aan een kind bieden we in de vorm van ‘arrangementen’. ‘Arrangeren’ is dus het proces waarin school, ouders en het ondersteuningsteam samen tot het meest passende onderwijsaanbod voor jouw kind proberen te komen. Bij elk arrangement denkt SWV de Eem met ouders en school mee.

Lees meer over arrangeren
Arrangeren
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een TLV is een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband als school, ouders en deskundigen van SWV de Eem tot de conclusie komen dat een kind een plek nodig heeft op het speciaal (basis)onderwijs. Een TLV geeft een kind recht op zo’n plek.

Lees meer over de toelaatbaarheidsverklaring

Zorgplicht

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn bij aanmelding van een leerling binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod op de school van aanmelding, een andere reguliere of een speciale (basis)school in de regio te regelen.

Lees meer over zorgplicht
Zorgplicht

Hoe krijg ik een toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling?

De onderwijsondersteuner begeleidt de vraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door het multidisciplinair team van SWV de Eem.

Wat is de basisondersteuning in SWV de Eem?

SWV de Eem begeleidt de scholen om de basisondersteuning op orde te krijgen.

Wat is een samenwerkingsverband?

SWV is de afkorting voor Samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van totaal 32 samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. In totaal zijn er 131 scholen aangesloten bij SWV de Eem.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool.

Natuurlijk blijft het speciaal (basis)onderwijs bestaan, maar als passend onderwijs goed werkt, hoeven daar minder leerlingen naartoe. Een ander belangrijk doel van passend onderwijs is: zorgen dat er geen leerlingen meer thuiszitten!

Wat is arrangeren en wat is een arrangement?

De extra ondersteuning aan een kind bieden we in de vorm van ‘arrangementen’. ‘Arrangeren’ is dus het proces waarin school, ouders en het ondersteuningsteam samen tot het meest passende onderwijsaanbod voor het kind proberen te komen. Bij elk arrangement denkt SWV de Eem met ouders en school mee.

Lees verder

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Alle schoolbesturen stellen samen met leraren en schoolleiding in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden.

Lees verder

Welke scholen zitten in het samenwerkingsverband SWV de Eem?

SWV de Eem is een vereniging van samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. Dit verband omvat 32 schoolbesturen, 131 scholen en circa 28.000 leerlingen.

Lees verder

Moet een school alle kinderen aannemen die zich aanmelden?

Scholen hebben zorgplicht wanneer een ouder een schriftelijke aanmelding heeft gedaan bij de school.

Moeten scholen alles kunnen in het basisonderwijs?

Nee zeker niet, maar er zijn situaties waarbij een kind met een handicap of specifieke onderwijsbehoeften uitstekend binnen de reguliere basisschool onderwijs kan volgen.

Wat doet het samenwerkingsverband?

Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie waarin alle scholen en schoolbesturen samenwerken om hun expertise en middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. In het samenwerkingsverband werken we samen met ketenpartners. Onderwijsondersteuners zijn de uitvoerende vertegenwoordigers, die je op de scholen kan tegenkomen.

Wanneer moet de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor een leerling maken?

Scholen moeten verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen voor de volgende leerlingen:

Lees verder

Wat kunnen scholen van de onderwijsondersteuner verwachten?

De onderwijsondersteuner spreekt jaarlijks de scholen rondom de evaluatie van SOP-gesprekken. De onderwijsondersteuner levert maatwerk in de extra ondersteuning, of dit pas volgend jaar aanpassen n.a.v. nieuw ondersteuningsplan.

Wat is een ondersteuningsroute?

Klik op ‘lees verder’ voor de ondersteuningsroute van SWV de Eem

Lees verder

Laatste nieuws

'Hersenen voor de toekomst'

12 december 2017

Margriet Sitskoorn zal ons tijdens deze interactieve lezing meenemen over hoe jij als ouder, onderwijs-of zorgprofessional mee kan werken aan een gezonde stimulans van de hersenen om tot een brede en succesvolle ontwikkeling van het kind komen.

Nieuwsbrief Bouw! van Lexima met o.a. informatie over de nationale dyslexieconferentie 2018

16 november 2017

Lees hier de laatste uitgave van de nieuwsbrief Bouw!

Aankomende agendapunten
4 juni 2018

Directiekring 2017/2018 - #3

Maandag 4 juni 2018 zal de 3e en laatste directiekring van het schooljaar 2017/2018 plaatsvinden. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste informatie betreft de locatie.

Meer informatie
15 februari 2018

Directiekring 2017/2018 - #2

De tweede directiekring uit de reeks van 3 vindt plaats op 15 februari 2018. Houd ook 4 juni 2018 vrij in je agenda. Bekijk de onderwerpen hier.

Meer informatie
Top