Basisondersteuning

Bovenop de verplichte basiskwaliteit, opgelegd door de Schoolinspectie, wordt sinds 1 augustus 2014 een basisondersteuning vereist. Met deze basisondersteuning kunnen scholen voldoen aan de zorgplicht die met de invoering van passend onderwijs door de overheid wordt opgelegd. De samenwerkende schoolbesturen binnen SWV de Eem hebben met elkaar de criteria opgesteld waar de basisondersteuning op scholen aan moet voldoen. SWV de Eem monitort de basisondersteuning op de scholen.

Het niveau van basisondersteuning staat vermeld in het Ondersteuningsplan van SWV de Eem en wordt jaarlijks getoetst op de scholen met het invullen van het schoolondersteuningsprofiel.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school legt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Het SOP wordt op school vastgesteld en heeft instemming nodig van de MR en het schoolbestuur.

De school plaatst (een samenvatting van) het profiel in de schoolgids of op de website, zodat iedereen weet welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden.

 • “Dit gaat het verschil maken samen met een nieuwe enthousiaste leerkracht voor de groep van Joeri. Fijn dat er zo meegedacht wordt. Leve passend onderwijs.”

  Karla Wilmot Klink
  Intern Begeleider
 • “Ik wil Augusta en Ans graag bedanken voor de training groeidocument A. Ik heb tijdens de bijeenkomst meegekeken in een groeidocument dat ik al ingevuld had en ik merkte dat ik het formulier nog veel beter kan gebruiken dan ik nu doe.”

  Marieke van Hoegaerden
  Zorgcoördinator en IB'er groepen 4 t/m 8
 • Wij ontvangen op de Guido de Brès regelmatig een hand-out met praktische info voor de leerkrachtenmap. Ik wil het compliment aan jullie geven, dat het heldere, kort en bondige informatie is. Een plezierige bladspiegel, toegankelijk en makkelijk leesbaar. Je krijgt snel even wat tips, waar je verder mee kunt en ook info om je verder te kunnen verdiepen.

   

  Willemijn Kramer-Maassen
  Leerkracht Guido de Brès

Wij helpen je verder

Ingrid Schutte
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Mireille van Iperen
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Femke Rienstra
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Leontine Benus
Bedrijfsvoering & Kwaliteit
T. 033 760 11 91
Eefje Lise
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Brigitta Gadella
Directeur
T. 033 760 11 91
Renate van Piggelen
Directiesecretaresse
T. 033 760 11 91
Hilda Visser
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Sietske Bruijne
Secretariaat
T. 033 760 11 91
Ella van Ginneken
School Maatschappelijk Werk
T. 033 760 11 91
Augusta van Oene
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Jannie Wouters
School Maatschappelijk Werk
T. 033 760 11 91
Mary Anema
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Juliette Bitter
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Connie Baan
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91
Margreet Visser
Onderwijsondersteuner
T. 033 760 11 91

Wat is de basisondersteuning in SWV de Eem?

SWV de Eem heeft eisen opgesteld waar de basisondersteuning op scholen aan moet voldoen. De komende tijd begeleidt SWV de Eem de scholen om de basisondersteuning op orde te krijgen.

Lees verder

Moet een school nu alle kinderen aannemen die zich aanmelden?

Nee, dat hoeft niet. Na de aanmelding van een kind gaan ouders en school in gesprek over de mogelijkheden van het kind én van de school.

Moeten scholen alles kunnen in het basisonderwijs?

Nee zeker niet, maar er zijn situaties waarbij een kind met een handicap of specifieke onderwijsbehoeften uitstekend binnen de reguliere basisschool onderwijs kan volgen.

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Alle schoolbesturen stellen samen met leraren en schoolleiding in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden.

Lees verder

Wanneer moet de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor een leerling maken?

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, is een ontwikkelingsperspectief (OPP) nodig.

Top