Wat gaan SWV de Eem en de projectondersteuning concreet doen?

  • Volgen en waar nodig actief inventariseren wát er in het SWV is en wordt gedaan voor de doelgroep;
  • Inventariseren welke scholingsbehoeften er zijn om gezamenlijk op te pakken;
  • Rekening houdend met wat er mogelijk is komen tot een voorstel over WAT de basisondersteuning voor de doelgroep moet inhouden;
  • In het voorjaar 2021 professionalisering aanbieden door Novilo passend bij de scholingsbehoeften en basisondersteuning.
Top